Účetnictví

Komu pomůžeme

 • NEZISKOVÉ ORGANIZACI
 • MALÉ NEBO STŘEDNÍ FIRMĚ 
 • OSVČ
 • FYZICKÉ OSOBĚ

V čem Vám pomůžeme

 • S VEDENÍM DAŇOVÉ EVIDENCE - fyzická osoba OSVČ, plátce i neplátce DPH
 • S VEDENÍM ÚČETNICTVÍ - právnické osoby, plátci i neplátci DPH
 • S PŘÍPRAVOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, PŘÍLOH A PODKLADŮ K DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FYZICKÝCH I PRÁVNICKÝCH OSOB včetně přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP
 • SE ZÁLEŽITOSTMI OHLEDNĚ DPH - kontrolní hlášení, daňové přiznání
 • SE MZDOVOU EVIDENCÍ - zaměstnanci na PS, DPČ, DPP, přihlášky a odhlášky na SP a ZP, ostatní práce související se mzdovou evidencí
 • S PŘÍPRAVOU NA KONTROLY - finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny
 • JAKÁKOLI JINÁ ZÁLEŽITOST, TÝKAJÍCÍ SE DANÍ A MEZD, NA KTERÉ SE DOMLUVÍME

Kromě účetnictví umíme pomoci napsat nebo administrovat projekty