Psychoterapie

Komu pomůžeme

 • DÍTĚTI
 • DOSPĚLÉMU

V čem Vám pomůžeme

 • PŘI PSYCHOSOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH - to jsou nemoci, u kterých lékař nezná přesnou příčinu a přesto vás trápí
 • PŘI NADMĚRNÉ PRACOVNÍ ZÁTĚŽI - pomůžeme Vám zvládnout nadměrný stres na pracovišti, ve škole,  pomůžeme při syndromu vyhoření, se zvládáním obtížných situací spojených s výkonem vaší pracovní profese, s pobytem ve škole
 • POKUD TRPÍTE DEPRESEMI, ÚZKOSTMI, STRACHY RŮZNÝCH PŮVODŮ 
 • ZVLÁDNOUT NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE - úmrtí v rodině, sebepoškozování, závažné onemocnění, schopnost vyrovnat se se získaným zdravotním postižením, ...
 • POMOC A PODPORA PŘI VZTAHOVÝCH, PARTNERSKÝCH A RODINNÝCH PROBLÉMECH
 • JAKÁKOLI JINÁ ZÁLEŽITOST, KTERÁ VÁS TRÁPÍ

Principy naší práce

 • MLČENLIVOST

 • RESPEKTUJEME VAŠI JEDINEČNOST

 • PRACUJEME POUZE NA TÉMATECH, KTERÁ SAMI URČÍTE

 • NEDIAGNOSTIKUJEME
 • VAŠE PROBLÉMY ŘEŠÍME SPOLEČNĚ - SPOLUPRÁCE JE DŮLEŽITOU ZÁSADOU

 • PRACUJEME SYSTEMICKY A POD PRAVIDELNOU SUPERVIZÍ 

 • NAŠE PSYCHOTERAPEUTKA JE ČLENKOU ČESKÉ ASOCIACE PRO PSYCHOTERAPII