2FABION

fabion = zaoblený nebo profilovaný prvek / přechod mezi konstrukčními prvky stavby (stropem a stěnou)

Proč 2Fabion?

zkuste hádat nebo se nechte poddat ...

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Smyslem naší práce je podpora duševního zdraví dětí i dospělých pomocí různých druhů terapií včetně psychoterapie

Věříme, že duševní zdraví umožní lidem žít kvalitní a smysluplný život.


sociální princip:

  • podporujeme lidi s různými psychickými potížemi a pomáháme jim překonat toto obtížné životní období
  • zaměstnáváme lidi s různým znevýhodněným nebo limitem na trhu práce (rodiče na RD, lidi se zdravotním postižením, absolventy)

ekonomický princip:

  • ekonomická činnost generuje zisk, jehož nadpoloviční většinu reinvestujeme a tím zlevňujeme terapie pro naše klienty
  • jsme finančně nezávislí na dotacích a grantech

environmentální princip:

  • při všech našich činnostech dodržujeme zásady hospodárnosti a zásady vhodného zacházení se zdroji - třídíme odpad, neplýtváme, recyklujeme ,...
  • minimalizujeme činnosti, které mohou škodit životnímu prostředí 

místní princip:

  • služby nabízíme primárně lidem, firmám a organizacím z ústecka a okolí, totéž platí o našich dodavatelích 
  • jsme součástí dění v komunitě - aktivně pracujeme v rámci komunitního plánování,   jsme dobrovolníky 

POZNEJTE NÁŠ TÝM

Mgr. Dagmar Francová

psychoterapeutka

lektorka, poradkyně


externí tým

psychologové, psychoterapeuti, supervizoři, poradci, lektoři,....

vždy odborníci na danou problematiku