2Fabion.

Principy naší práce

Smyslem naší práce je podpora duševního zdraví dětí i dospělých pomocí různých druhů terapií včetně psychoterapie. Věříme, že duševní zdraví umožní lidem žít kvalitní a smysluplný život.


Sociální princip

  • podporujeme lidi s různými psychickými potížemi a pomáháme jim překonat toto obtížné životní období
  • zaměstnáváme lidi s různým znevýhodněným nebo limitem na trhu práce (rodiče na RD, lidi se zdravotním postižením, absolventy)

Ekonomický princip

  • ekonomická činnost generuje zisk, jehož nadpoloviční většinu reinvestujeme a tím zlevňujeme terapie pro naše klienty
  • jsme finančně nezávislí na dotacích a grantech

Environmentální princip

  • při všech našich činnostech dodržujeme zásady hospodárnosti a zásady vhodného zacházení se zdroji - třídíme odpad, neplýtváme, recyklujeme ,...
  • minimalizujeme činnosti, které mohou škodit životnímu prostředí 

Místní princip

  • služby nabízíme primárně lidem, firmám a organizacím z ústecka a okolí, totéž platí o našich dodavatelích 
  • jsme součástí dění v komunitě - aktivně pracujeme v rámci komunitního plánování,  jsme dobrovolníky 

Poznejte mě

Mgr. Dagmar Francová

Jsem psychoterapeutka, lektorka a poradkyně