Rozvoj firmy

Strategické plánování

  • PODPORA PŘI TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU
  • PODPORA PŘI APLIKACI DEFINOVANÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ DO PRAXE
  • PODPORA PŘI ZÁVĚREČNÉM HODNOCENÍ NAPLNĚNÍ CÍLŮ

Zpracování analýz

  • SWOT ANALÝZA
  • STEP ANALÝZA

Projekty 

  • PODPORA PŘI VÝBĚRU A DOPORUČENÍ VHODNÉHO GRANTOVÉHO PROGRAMU
  • KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI VČETNĚ PŘÍLOH A ANALÝZ
  • ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE PROJEKTU VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, ŽÁDOSTÍ O PLATBU A JEJICH ÚČTOVÁNÍ
  • PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, "MĚKKÉ PROJEKTY"