Podpora manažerům

Vzdělávání

  • VEDENÍ A MOTIVACE LIDÍ
  • ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
  • ASERTIVITA PŘI VEDENÍ LIDÍ
  • ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ
  • ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
  • DOVEDNOST VYJEDNÁVÁNÍ
  • STRESS MANAGEMENT
  • RISK MANAGEMENT
  • TIME MANAGEMENT