2Fabion je dodavatel specializovaných IT kurzů

03.04.2017

2Fabion je dodavatelem specializovaných IT kurzů pro zaměstnance firmy 2HD s.r.o. Jedná se o vzdělávání v rámci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců společnost 2 HD, s.r.o., který je financovaný z OPZ v rámci výzvy č. 43. Bližší informace k projektu najdete na stránkách realizátora projektu.